Szlak Nadsańskich Umocnień jest rowerowym szlakiem kulturowym przebiegającym na trasie: Bobrka k.Soliny – Lesko – Sanok – Dynów – Bachów – Krasiczyn. Trasa ta jest pierwszą częścią dużego szlaku kulturowego.

Szlak ten prezentuje radzieckie obiekty sztuki fortyfikacyjnej okresu II wojny światowej. Zlokalizowane są w południowej części dawnego Przemyskiego Rejonu Umocnionego tzw. „Linii Mołotowa”. W skład Szlaku Nadsańskich Umocnień wchodzą również niemieckie umocnienia obronne Pozycji Granicznej „Galicja”.

Szlak umocnień granicznych przygotowany został w ramach projektu pt. ”Budowle wojny produktem turystycznym i platformą współpracy”, który został opracowany przez fachowców zajmujących się dziedziną fortyfikacji wojennych.

W oparciu o opracowany materiał pn. „Linia Mołotowa – Szlak Nadsańskich Umocnień” dowiedzieć się można, że jednym z odcinków był „Punkt Oporu Lesko”, szerokości 1500m i głębokości obrony wahającej się od 400 do 1000m. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze zachowało się 13 schronów żelbetowych (wykonano 14) mających dysponować 5 armatami ppanc. kal. 45 mm i 28 ciężkimi karabinami maszynowymi. Dwa schrony wyposażono w polskie kopuły pancerne, pozyskane z umocnień na kresach wschodnich. Głównym zadaniem tego punktu oporu było ryglowanie mostowej przeprawy drogowej w Postołowiu, mostu między Leskiem a Huzelami, obrona głównego szlaku drogowego w kierunku Chyrowa i Sambora, oraz drogi łączącej Lesko z Załużem. Umocnienia obsadzała 21 samodzielna kompania karabinów maszynowych”.

Szlak znakowany jest kolorem czarnym. Przy obiektach umiejscowione są tabliczki posiadające piktogram przedstawiający schron oraz stojące przed nim działo. Trasa przebiega głównie doliną Sanu, jedynie raz wspinając się poza główną trasę do miejscowości Glinne, gdzie znajduje się po dwóch stronach drogi pozostałość jednego bunkra wysadzonego w powietrze. Roztacza się z Glinnego piękny widok na przełom Sanu, od Łączek po Łukawicę.

Główna trasa przejazdowa biegnie przez Lesko. Obiekty znajdują się w różnych częściach miasta i w pobliżu miasta. Obiekty na terenie Leska są o różnym stopniu zachowania. Zachowane są w całości, uszkodzone, częściowo lub całkowicie zniszczone.

 

źródło: Jacek Łeszega