Odcinek szlaku wodnego na terenie gminy Lesko zaczyna się od Średniej Wsi. Wiedzie przez Bachlawę pod zalesionymi stokami góry Grodzisko, położonej w widłach Hoczewki i Sanu. Hoczewka uchodzi do Sanu w Hoczwi i rzeka tworzy już szerszy szlak kajakowy, który następnie podąża do Leska.

Po prawej stronie powoli wynurza się garb Czulni. Dalej widoczny jest potok, wpadający do Sanu, wypływający spod Leskiego Kamienia. Przybrzeżne ujęcie wody dla Leska, dalej widoczny stary basen kąpielowy oraz camping z bramą wejściową od strony rzeki, położony tuż nad wodą.

Po opuszczeniu miejsca biwakowego trasa przebiega pod mostem drogi numer 893 do Cisnej. Za mostem po prawej stronie ogródki działkowe oraz duża budowa  inwestycji ośrodka sportowo – rekreacyjnego. Planowane jest w dłuższej perspektywie czasowej powstanie stanicy wodnej. Piękne zakole Sanu po przepłynięciu odcinka 500 metrów. San skręca w lewo, a po prawej można zobaczyć zalesioną już, aczkolwiek imponującą Skałę Wolańską, gdzie widnieją odsłonięte w niektórych miejscach pionowe warstwy wapiennego fliszu karpackiego. Koryto Sanu podchodzi pod strome zbocza krawędzi Pogórza Leskiego z Gruszką i Łysą Górą. Dalszy bieg Sanu prowadzi przez Wolę Postołową, Postołów, Łukawicę i zbliża się do miejscowości Monasterzec. Po prawej stronie legendarna góra Sobień z ruinami zamku i widoczną platformą widokową. Okolica bardzo malownicza. Szlak podąża do Załuża, gdzie następuje koniec leskiego odcinka szlaku wodnego Błękitny San.

Źródło: Jacek Łeszega