Krystyna Rupińska

Z tomiku Moja poezja

Lesko, marzec 2001r.